هاست اشتراکی آلمان

هاست اشتراکی آلمان - برنزی

500 مگابایت فضا
پهنای باند 10 گیگابایت
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی آلمان - نقره ای

1000 مگابایت فضا
پهنای باند 15 گیگابایت
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی آلمان - طلایی

2 گیگابایت فضا
پهنای باند 20 گیگابایت
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی آلمان - فیروزه

5 گیگابایت فضا
پهنای باند 50 گیگابایت
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی آلمان - یاقوت

10 گیگابایت فضا
پهنای باند 80 گیگابایت
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی آلمان - الماس

20 گیگابایت فضا
پهنای باند 100 گیگابایت
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود