هاست اشتراکی ایران

هاست اشتراکی ایران - برنزی

۵۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی ایران - نقره ای

1000 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی ایران - طلایی

2 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی ایران - فیروزه

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی ایران - یاقوت

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

هاست اشتراکی ایران - الماس

20 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود